Norske musikkforbund

I Norge er musikken i all hovedsak underlagt ordnede former, og dermed har det oppstått en rekke musikkforbund og -foreninger i årenes løp. Noen kommer og noen går, andre består – slik man kan forvente seg.

music-norway

Norsk Artistforbund

Dette Oslo-baserte forbundet ble startet i år 2000 av noen av Norges best kjente artister, blant andre Jørn Hoel, Aslag Haugen og Bjørn Eidsvåg, intet mindre. Hensikten med forbundet var å jevne ut forskjeller mellom de ulike sjangrene, og spesielt være et godt forbund for artister i populærsjangrene pop og rock. De ønsket selvfølgelig også et forum for de samme artistene, samt å jobbe for at de skulle få styreplasser i viktige fond. I tillegg ønsket de at de ulike sjangerkategoriene på verk i TONO skulle oppheves. Mye av dette har de faktisk oppnådd.

Nord-Norges Musikkforbund

Et ærverdig gammelt forbund som oppsto allerede i 1933, og som har sitt hovedsete i Harstad. Det ble fra starten av erklært enighet om at forbundets formål var å skape et samarbeid og godt samhold mellom landsdelens korps, samt å øke interessen og kjærligheten til musikk. I tillegg ville de jobbe for at det også innad i korpsene skulle være gode, positive forhold.

Odd Fellow Sang- og Musikkforbund

Et litt mindre, mer lukket forbund, men med flere interesser og vidstrakte geografisk sett. De ønsker alle sangglade velkommen, og arrangerte faktisk sine egne korsangfestivaler i flere år. På hjemmesiden deres kan man finne ut litt mer om hva de har som mål, og deres planlagte virksomhet fremover. Forbundet er basert i Hafrsfjord, og ble registrert som bedrift i 2001.

Et lite utvalg

Dette er selvfølgelig ikke alle forbund som omhandler musikk i Norge, men et lite utvalg. I tillegg har vi spesielt forbund for mange ulike sjangre, som country, korps, festivalsangere, trekkspillere og musikkterapeuter. Listen er lang og fin, og det er godt å se at de fleste som jobber med musikk har et forbund de kan koble seg til, dersom de ønsker det.